2009. november 9., hétfő

Ügyvédi munkadíj

Olvasónk kérdése:

  • Milyen összegű az ügyvéd munkadíja?


Dr. Földi János válasza:
Változó. Minden ügyvéd maga határozza meg a munkadíját, amit - általában, - az ÁFA is terhel, aminek a mértéke 25 %. 

Bankszámla, cégműködés indulása

Olvasónk kérdése:

  • Mikor nyithatok bankszámlát, és mikortól működhet a cég?
Dr. Földi János válasza:

A cégbíróság az iratok beérkezését követő kb. 15 perc elteltével egy tanúsítványt küld vissza az ügyvédnek, ami tartalmazza az új társaság adószámát, cégjegyzékszámát. 
A bankszámla megnyitásához az adószámra van szükség, illetőleg a bejegyző végzés elektronikus formájára, mert az tartalmazza a bíróság minősített aláírását is. 
Azt szokták kérni a bankok, hogy ezt a végzést küldje át az ügyvéd e-mailben. 
Nehéz különválasztani a társaság alapítását, bejegyzését, a bankszámla megnyitását, és a működés megkezdését,  mert órák alatt lehet egy céget bejegyeztetni, és ezért nem különülnek el ezek a fázisok, úgy mint régen. 

Kft alapítása

Olvasónk kérdése:

  • Szóval, ha egy Kft.-t akarok alapítani a feleségemmel, akkor mire van szükség?


Dr. Földi János válasza:

El kell dönteni, hogy mi legyen a neve a társaságnak. Ez csak olyan lehet, amilyen néven még nem alapítottak céget. Aztán kell egy cím, amit székhelyként be kell jelenteni, és ehhez kell a címen levő ingatlan tulajdonosának hozzájárulása ahhoz, hogy székhelyként bejelenthessük.
Meg kell határozni, hogy mit akar csinálni ez a cég. Régen nagyon sok tevékenységet felsoroltak a szerződésben, hogy később ne kelljen módosítani és a társaság bármikor mást is csinálhasson. Ma már az alaptevékenységet kell csak megjelölni, azt is csak az adószám miatt. A többi tevékenységet, amikor arra szükség van, a társaság könyvelője egyszerűen bejelenti az APEH-hez, és a cég már végezheti is, és számlázhat.
Persze fel kell sorolni a társaság tagjait (nevük, anyjuk neve és lakcímük), továbbá azt, hogy mennyi lesz a tőkehozzájárulásuk, és az ehhez kapcsolódó szavazatszám és az üzletrész mértéke.
El kell dönteni,hogy ki képviselje a céget, ki lesz az ügyvezető.
Ha több személy is jogosult a képviseletre, akkor dönteni kell abban is, hogy az ügyvezetők önállóan, vagy együttesen képviselik a társaságot.
Új rendelkezés, hogy meg kell adni a képviseletre jogosultak adóazonosító jelét is.
Be kell fizetni az alapításhoz 15.000 Ft illetéket, és be kell fizetni még 5.000 Ft közzétételi díjat is, de érdekes módon ennek elmaradása esetén is bejegyzik a társaságot.
Aztán az összes iratot az ügyvéd egy elektronikus dokumentum formájában, e-mailben küldi meg a cégbíróságnak. A cégbíróság is ugyanígy e-mailben küldi vissza a bejegyző végzést.

Cégalapítás

Olvasónk kérdése:


  • Milyen céget alapítsak? 
  • Kft-t vagy Bt-t? 
  • Melyiknek mi az előnye és mi a hátránya?

Dr. Földi János válasza a feltett kérdésre:


A két társaság alapítása nagyjából hasonló. A lényeges különbség a felelősségben van. A Kft.-ben a tagok csak azért felelnek,  hogy a társasági szerződésben megjelölt tőkerészt a társaság rendelkezésére bocsássák.  Ezen túl a társaság  tartozásaiért - különleges kivételektől eltekintve, - nem felelnek. 
Ezzel szemben a Bt. (betéti társaság) beltagja a társaság tartozásaiért a teljes személyes vagyonával felel, ha a társaság vagyona nem elegendő a tartozások kifizetésére.
Tehát a beltag ilyenkor a saját lakásával, autójával és hifitornyával felel.
A másik különbség az, hogy Bt-.t elméletileg 0 Ft-tal lehet alapítani, Kft. esetében azonban a törvény 500.000 Ft tőke meglétét írja elő.
Mind a két szám csak elméleti, hiszen a Bt. sem alapítható 0 Ft-tal, hiszen már az alapításkor költségek merülnek fel. Legfeljebb a törvény nem nevesít konkrét összeget, amit fel kellene mutatni.
A Kft.-ben az előírt törzstőke is csak formális, hiszen megszűnt az a régi előírás, hogy a törzstőke meglétéről banki előírást kellett csatolni. Ma már elegendő, ha az ügyvezető aláír egy nyilatkozatot, hogy a pénzt a tagok befizették a társaság főpénztárába.